Fuvarozási megbízás
Cég neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Ügyintéző neve:
Tel/Fax száma:
Mobil száma:
Email címe:
Szállítás időpontja:
Szállítandó áru:
Megnevezése:
Mennyisége:
Áru jellege:
Felrakás helye:
Lerakás helye:
Igényelt fuvarozási eszköz:
Igényel-e raktározást:
Export vám helye:
Import vám helye:
Igényel-e vámkezelés bonyolítását:
Van-e fuvardíj elképzelése:
Tervezett költség fizetés ideje:
Megjegyzés: